fbpx

Archive for tag: Hội thao 2019

hoi-thao-khoi-thi-dua-2019-ws

WorldSteel Group Đồng Hành Tổ Chức Hội Thao Khối Thi Đua Các Ban Quản Lý KCN, KCX, KKT Miền Tây Nam Bộ 2019

Trong 2 ngày bắt đầu từ ngày 20 – 21/12/2019 đã diễn ra Hội thao khối thi đua các ban quản lý KCN, KCX, KKT miền Tây Nam Bộ tại nhà thi đấu Đệ N...

We take processes apart, rethink, rebuild, and deliver them back working smarter than ever before.