NHỮNG NỔ LỰC ĐƯỢC CHỨNG NHẬN

Những thành tựu mà chúng tôi đã đạt được là cả một quá trình đầy gian nan và thử thách. Thế nhưng một khi ý chí, sự quyết tâm đã đủ mạnh; ước mơ và khát vọng đã đủ lớn thì khó khăn, thử thách sẽ không còn là trở lực mà biến thành động lực thúc đẩy đam mê sáng tạo để những thành tựu ngày càng nhiều.

IAS AC472
IAS AC472
OHSAS 18001:2007
OHSAS 18001:2007
ISO 9001:2015
ISO 9001:2015
HOẠT ĐỘNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI
HOẠT ĐỘNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI
TOP 10 THƯƠNG HIỆU TIÊU BIỂU
TOP 10 THƯƠNG HIỆU TIÊU BIỂU
THƯƠNG HIỆU VÀNG 2015
THƯƠNG HIỆU VÀNG 2015
TOP 10 CÔNG TY KẾT CẤU THÉP
TOP 10 CÔNG TY KẾT CẤU THÉP
TOP 10 SẢN PHẨM AN TOÀN CHẤT LƯỢNG
TOP 10 SẢN PHẨM AN TOÀN CHẤT LƯỢNG
DOANH NGHIỆP VÌ MÔI TRƯỜNG XANH
DOANH NGHIỆP VÌ MÔI TRƯỜNG XANH

CÔNG TY ĐẦU TIÊN Ở CHÂU Á ĐẠT CHỨNG CHỈ IAS AC472

Chứng chỉ IAS AC472 là một chứng chỉ quan trọng với tiêu chuẩn đánh giá chất lượng rất cao. Chứng chỉ không chỉ dành cho các công ty có nhu cầu xuất khẩu kết cấu thép sang thị trường Mỹ, mà quan trọng hơn là thể hiện năng lực và thế mạnh của WorldSteel.

WORLDSTEEL

WORLDSTEEL công ty kết cấu thép – nhà thép tiền chế hàng đầu Đông Nam Á. Hệ thống thành viên thuộc thương hiệu WORLDSTEEL GROUP trên thế giới hiện nay.