fbpx

Archive for tag: Lắp dựng kết cấu thép

lap-dung-xa-go

Kết Cấu Thép – Các Vấn Đề Cần Lưu Ý Khi Lắp Dựng Nhà Thép Tiền Chế

TÌM ẨN RỦI RO TRONG CÔNG TÁC LẮP DỰNG NHÀ THÉP TIỀN CHẾ Quá trình lắp dựng kết cấu thép là bước tiếp theo trong quá trình thi công nhà xưởng khung thé...

Thiết kế thi công nhà xưởng công nghiệp

Tìm Hiểu Về Tiêu Chuẩn Thiết Kế Thi Công Nhà Xưởng Công Nghiệp

Trong bất kỳ công trình xây dựng nào thì công đoạn thiết kế thi công nhà xưởng công nghiệp luôn đóng vai trò rất quan trọng. Nó là yếu tố quyết định đ...

We take processes apart, rethink, rebuild, and deliver them back working smarter than ever before.