fbpx

Archive for tag: Dự án xây dựng nhà máy pin

worldsteel-group-ky-ket-hop-dong-tong-thau-du-an-nha-may-nang-luong-gppd-worldsteel.com.vn

Lễ Ký Kết Hợp Đồng Hợp Tác Xây Dựng Nhà Máy Năng Lượng GPPD

Ngày 15/01/2020 vừa qua, Công ty Cổ Phần Xây Dựng World Steel ( WorldSteel Group ) và Công ty TNHH Năng Lượng GPPD đã chính thức ký kết hợp đồng &#821...

le-dong-tho-khoi-cong-xay-dung-du-an-nha-may-cong-ty-tnhh-nang-luong-gppd-6

Lễ Động Thổ Khởi Công Xây Dựng Dự Án Nhà Máy Năng Lượng GPPD

Ngày 29/11/2019, tại KCN Becamex tỉnh Bình Phước. WorldSteel Group đã phối hợp với phía Công Ty TNHH Năng Lượng GPPD tổ chức buổi lễ động thổ dự án xâ...

We take processes apart, rethink, rebuild, and deliver them back working smarter than ever before.