fbpx

Archive for tag: Công tác đào tạo CBCNV

IMG_9588

WorldSteel Group Tổ Chức Đào Tạo Kỹ Năng Chuyên Môn Cho CBCNV Văn Phòng

Nhằm nâng cao kỹ năng chuyên môn cho đội ngũ CBCNV, cuối năm 2019 và đầu năm 2020, Công ty Cổ Phần Xây Dựng World Steel phối hợp với Tiến sĩ “Ng...

nhà máy

WorldSteel Group Đẩy Mạnh Công Tác Tổ Chức Đào Tạo Cho Toàn Thể CBCNV Nhà Máy

Trong bối cảnh WorldSteel Group ngày càng mở rộng quy mô phát triển, việc nâng cao trình độ chuyên môn cho CBCNV là điều cần thiết, trong đó công tác ...

We take processes apart, rethink, rebuild, and deliver them back working smarter than ever before.