LÃNH ĐẠO

Đồng hành với sự lớn mạnh và thành công của WORLD STEEL hôm nay chính là thành quả từ công sức và tâm huyết của tất cả những thành viên trong công ty, những con người tài ba, bản lĩnh và luôn hết mình vì mục tiêu xây dựng WORLD STEEL trường tồn và phát triển.

NGUYỄN KHÁNH LÂM

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

LÊ QUỐC ÂN – Trưởng Ban Kiểm Soát Nội Bộ

  • Trên 10 năm làm việc trong lĩnh vực kiểm toán, tài chính và kiểm soát nội bộ. Thiết lập và tổ chức thực hiện một hệ thống giám sát giúp lãnh đạo công ty quản lý mọi hoạt động bằng những quy định rõ ràng.
  • Từng tham gia tư vấn chiến lược cho nhiều công ty lớn, cũng như tư vấn và điều hành hoạt động nhiều công ty và tổ chức hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng.

LÊ QUỐC AN – GIÁM ĐỐC KINH DOANH 

  • Trên 12 năm làm việc cho công ty và tập đoàn tại Việt Nam.
  • Giàu kinh nghiệm trong việc xây dựng chiến lược kinh doanh cho các công ty.
  • Tham gia quản lý nhiều dự án lớn cho nhiều địa phương trong cả nước, trong đó có các dự án với quy mô triển khai diện rộng.

NGUYỄN VĂN VIỆT – Chỉ Huy Trưởng Công Trình

  • Trên 12 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực xây dựng kết cấu thép.
  • Kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý, đảm bảo chất lượng và tiến độ cho các công trình.
  • Quản lý nhiều dự án lớn cho các khách hàng trong và ngoài nước, đặc biệt các dự án gia công cho các khách hàng Nhật Bản, đáp ứng đòi hỏi khắt khe về yêu cầu chất lượng, qui trình quản lý chất lượng đặc thù và tiến độ

WORLDSTEEL

WORLDSTEEL công ty kết cấu thép – nhà thép tiền chế hàng đầu Đông Nam Á. Hệ thống thành viên thuộc thương hiệu WORLDSTEEL GROUP trên thế giới hiện nay.