fbpx

Archive for tag: WorldSteel tổ chức đào tạo

Đào tạo tiếng hoa

WorldSteel Group Mở Lớp Đào Tạo Tiếng Trung Cho Toàn Thể CBCNV

Nhằm nâng cao năng lực của mỗi CBCNV đang làm việc tại WorldSteel Group cũng như giúp khẳng định hướng phát triển của công ty trong giai đoạn chuyển m...

nhà máy

WorldSteel Group Đẩy Mạnh Công Tác Tổ Chức Đào Tạo Cho Toàn Thể CBCNV Nhà Máy

Trong bối cảnh WorldSteel Group ngày càng mở rộng quy mô phát triển, việc nâng cao trình độ chuyên môn cho CBCNV là điều cần thiết, trong đó công tác ...

We take processes apart, rethink, rebuild, and deliver them back working smarter than ever before.