ẤN PHẨM WORLDSTEEL

Danh sách các ấn phẩm được phát hành chính thức bởi World Steel Group tại các thị trường trong nước & trên các quốc gia. Quý khách vui lòng theo dõi chi tiết ở bên dưới. Mọi chi tiết góp ý vui lòng liên hệ World Steel tại email: contact@worldsteel.vn. Cảm ơn Quý khách đã quan tâm đến sản phẩm và dịch vụ của công ty chúng tôi.

TIẾNG VIỆT
BROCHURE

TIẾNG VIỆT

Phiên bản Tiếng Việt – Hồ Sơ Năng Lực phát hành chính thức mới nhất của World Steel. TẢI VỀ

TIẾNG THÁI LAN
BROCHURE

TIẾNG THÁI LAN

Phiên bản Tiếng Thái Lan – Hồ Sơ Năng Lực phát hành chính thức mới nhất của World Steel. TẢI VỀ

TIẾNG ANH
BROCHURE

TIẾNG ANH

Phiên bản Tiếng Ánh – Hồ Sơ Năng Lực phát hành chính thức mới nhất của World Steel. TẢI VỀ

TIẾNG HOA
BROCHURE

TIẾNG HOA

Phiên bản Tiếng Hoa – Hồ Sơ Năng Lực phát hành chính thức mới nhất của World Steel. TẢI VỀ

CÁC NGÔN NGỮ KHÁC

Hồ sơ năng lực của World Steel phát hành ở nhiều ngôn ngữ khác nhau dưới dạng “Ấn phẩm Online” định kỳ tại địa chỉ chính thức dưới đây.

WORLDSTEEL PHILIPPINES

WORLDSTEEL PHILIPPINES

Kênh thông tin chính thức của WorldSteel Group tại thị trường Philippines các ấn phẩm chính thức được phát hành tại Philippines. Những thông tin mới nhất về dự án và hoạt động của World Steel tại Philippines. Chi tiết tại đây.

Website chính thức: www.worldsteelphilippines.com
Fanpage chính thức: WorldSteel Philippines

WORLDSTEEL MYANMAR

WORLDSTEEL MYANMAR

Kênh thông tin chính thức của WorldSteel Group tại thị trường Myanmar các ấn phẩm chính thức được phát hành tại Myanmar. Những thông tin mới nhất về dự án và hoạt động của World Steel tại Myanmar. Chi tiết tại đây.

Website chính thức: www.worldsteelmyanmar.com
Fanpage chính thức: WorldSteel Myanmar

WORLDSTEEL INDONESIA

WORLDSTEEL INDONESIA

Kênh thông tin chính thức của WorldSteel Group tại thị trường Indonesia các ấn phẩm chính thức được phát hành tại Indonesia. Những thông tin mới nhất về dự án và hoạt động của World Steel tại Indonesia. Chi tiết tại đây.

Website chính thức: www.worldsteelindonesia.com
Fanpage chính thức: WorldSteel Indonesia

WORLDSTEEL THÁI LAN

WORLDSTEEL THÁI LAN

Kênh thông tin chính thức của WorldSteel Group tại thị trường Thái Lan các ấn phẩm chính thức được phát hành tại Thái Lan. Những thông tin mới nhất về dự án và hoạt động của World Steel tại Thái Lan. Chi tiết tại đây.

Website chính thức: www.worldsteelthailand.com
Fanpage chính thức: WorldSteel Thailand

WORLDSTEEL LÀO

WORLDSTEEL LÀO

Kênh thông tin chính thức của WorldSteel Group tại thị trường Lào các ấn phẩm chính thức được phát hành tại Thái Lan. Những thông tin mới nhất về dự án và hoạt động của World Steel tại Lào. Chi tiết tại đây.

Website chính thức: www.worldsteellaos.com
Fanpage chính thức: WorldSteel Laos

WORLDSTEEL CAMPUCHIA

WORLDSTEEL CAMPUCHIA

Kênh thông tin chính thức của WorldSteel Group tại thị trường Campuchia các ấn phẩm chính thức được phát hành tại Thái Lan. Những thông tin mới nhất về dự án và hoạt động của World Steel tại Campuchia. Chi tiết tại đây.

Website chính thức: www.worldsteelcambodia.com
Fanpage chính thức: WorldSteel Cambodia