DỰ ÁN STEEL MOULD – XUẤT KHẨU SANG MALAYSIA

Projects

Thị trường xuất khẩu của WorldSteel Group rất đa dạng, không chỉ riêng thị trường trong nước mà nước ngoài World Steel cũng đang hướng tới, điển hình vừa qua Dự án Steel Mould xuất khẩu kết cấu thép sang thị trường Malaysia thành công tốt đẹp..

THÔNG TIN DỰ ÁN

  • Tên dự án: Steel Mould
  • Địa điểm: Malaysia
  • Lĩnh vực: Công nghiệp
  • Hạng mục triển khai: Thiết kế & Sản xuất

Thị trường xuất khẩu là thị trường khó tính, về tiêu chuẩn đòi hỏi khắt khe chất lượng sản phẩm. Do đó Công ty Kết Cấu Thép World Steel chứng tỏ được khả năng đối với thị trường trong nước cũng như nước ngoài.

►►► Video Dự án sản xuất kết cấu thép SteelMould