fbpx

Tiêu Chuẩn Quốc Gia TCVN Cho Kết Cấu Nhà Thép

Tin Tức WorldSteel

Tiêu chuẩn kết cấu thép

Tiêu chuẩn kết cấu thép là một trong những yếu tố đánh giá chất lượng kết cấu thép của một công ty có chất lượng, đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật cho các dự án nhà thép tiền chế hay không. Thông thường, các tiêu chuẩn về kết cấu thép cần phải tuân theo Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và độ an toàn trong quá trình xây dựng.

Tiêu Chuẩn Kết Cấu Thép Là Gì? Tìm Hiểu Về Tiêu Chuẩn TCVN 5575:2012

Tiêu chuẩn kết cấu thép chính là TCVN 5575:2012. Nó là tiêu chuẩn quốc gia được chuyển đổi từ TCXDVN 338:2005 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm B khoản 2 điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

TCVN 5575:2012 do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng thẩm định, Bộ khoa học và Công nghệ công bố.

Thông thường, tiêu chuẩn này dùng để thiết kế kết cấu thép trong các công trình xây dựng dân dụng, công nghệ. Tiêu chuẩn này không dùng để thiết kế các công trình giao thông, thủy lợi như các loại cầu, công trình trên đường, cửa van, đường ống…

STT CÁC TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG KẾT CẤU THÉP HIỆN NAY CỦA VIỆT NAM
1 TCVN 197:2002, Kim loại. Phương pháp thử kéo.
2 TCVN 198:2008, Kim loại. Phương pháp thử uốn.
3 TCVN 312:2007, Kim loại. Phương pháp thử uốn va đập ở nhiệt độ thường.
4 TCVN 313:1985, Kim loại. Phương pháp thử xoắn.
5 TCVN 1691:1975, Mối hàn hồ quang điện bằng tay. Kiểu, kích thước cơ bản.
6 TCVN 1765:1975, Thép các bon kết cấu thông thường. Mác thép và yêu cầu kỹ thuật.
7 TCVN 1766:1975, Thép các bon kết cấu chất lượng tốt. Mác thép và yêu cầu kỹ thuật.
8 TCVN 1916:1995: Bu lông,vít, vít cấy và đai ốc. Yêu cầu kỹ thuật.
9 TCVN 2737:1995, Tải trọng và tác động. Tiêu chuẩn thiết kế.
10 TCVN 3104:1979, Thép kết cấu hợp kim thấp. Mác, yêu cầu kỹ thuật.
11 TCVN 3223:2000, Que hàn điện dùng cho thép các bon thấp và thép hợp kim thấp. Ký hiệu, kích thước và yêu cầu kỹ thuật chung.
12 TCVN 3909:2000, Que hàn điện dùng cho thép các bon thấp và thép hợp kim thấp. Phương pháp thử.
13 TCVN 5400:1991, Mối hàn. Yêu cầu chung về lấy mẫu để thử cơ tính.
14 TCVN 5401:1991, Mối hàn. Phương pháp thử uốn.
15 TCVN 5402:2010, Mối hàn. Phương pháp thử uốn va đập.
16 TCVN 5709:2009, Thép các bon cán nóng dùng làm kết cấu trong xây dựng. Yêu cầu kỹ thuật.
17 TCVN 6522:2008, Thép tấm kết cấu cán nóng.

Nguyên Tắc Chung Khi Thiết Kế Kết Cấu Thép

Các quy định chung

 1. Khi thiết kế kết cấu thép của một số loại công trình chuyên dụng như kết cấu lò cao, công trình thủy công, công trình ngoài biển hoặc kết cấu thép có tính chất đặc biệt như kết cấu thành mỏng, kết cấu thép tạo hình nguội, kết cấu ứng lực trước, kết cấu không gian…Cần theo những yêu cầu riêng qui định trong các tiêu chuẩn chuyên ngành.
 2. Kết cấu thép phải được thiết kế đạt yêu cầu chung qui định trong Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam là đảm bảo an toàn chịu lực và đảm bảo khả năng sử dụng bình thường trong suốt thời hạn sử dụng công trình.
 3. Khi thiết kế kết cấu thép còn cần tuân thủ các tiêu chuẩn tương ứng về phòng chống cháy, về bảo vệ chống ăn mòn. Không được tăng bề dày của thép với mục đích bảo vệ chống ăn mòn hoặc nâng cao khả năng chống cháy của kết cấu.
 4. Khi thiết kế kết cấu thép cần phải:
  • Tiết kiệm vật liệu thép;
  • Ưu tiên sử dụng các loại thép do Việt Nam sản xuất;
  • Lựa chọn sơ đồ kết cấu hợp lí, tiết diện cấu kiện hợp lí về mặt kinh tế – kĩ thuật;
  • Ưu tiên sử dụng công nghệ chế tạo tiên tiến như hàn tự động, hàn bán tự động, bulông cường độ cao;
  • Chú ý việc công nghiệp hóa cao quá trình sản xuất và dựng lắp, sử dụng những liên kết dựng lắp liên tiếp như liên kết mặt bích, liên kết bulông cường độ cao; cũng có thể dùng liên kết hàn để lắp nếu có căn cứ hợp lí;
  • Kết cấu phải có cấu tạo để dễ quan sát, làm sạch bụi, sơn, tránh tụ nước. Tiết diện hình ống phải được bịt kín hai đầu.

Các yêu cầu đối với thiết kế

Tiêu chuẩn kết cấu thép
Tiêu chuẩn kết cấu thép chính là thước đo đánh giá chất lượng sản phẩm cũng như của đơn vị thực hiện

Kết cấu thép phải được tính toán với tổ hợp tải trọng bất lợi nhất, kể cả tải trọng theo thời gian và mọi yếu tố tác động khác. Việc xác định nội lực có thể thực hiện theo phương pháp phân tích đàn hồi hoặc phân tích dẻo.

 • Trong phương pháp đàn hồi, các cấu kiện thép được giả thiết là luôn đàn hồi dưới tác dụng của tải trọng tính toán, sơ đồ kết cấu là sơ đồ ban đầu không biến dạng.
 • Trong phương pháp phân tích dẻo, cho phép kể đến biến dạng không đàn hồi của thép trong một bộ phận hay toàn bộ kết cấu, nếu thỏa mãn các điều kiện sau:
 • Giới hạn chảy của thép không được lớn quá 450 MPa, có vùng chảy dẻo rõ rệt;
 • Kết cấu chỉ chịu tải trọng tác dụng tĩnh (không có tải trọng động lực hoặc va chạm hoặc tải trọng lặp gây mỏi);
 • Cấu kiện sử dụng thép cán nóng, có tiết diện đối xứng.

Các cấu kiện thép hình phải được chọn theo tiết diện nhỏ nhất thỏa mãn các yêu cầu của Tiêu chuẩn này. Tiết diện của cấu kiện tổ hợp được thiết lập theo tính toán sao cho ứng suất không lớn hơn 95% cường độ tính toán của vật liệu.

Trong các bản vẽ thiết kế kết cấu thép và văn bản đặt hàng vật liệu thép, phải ghi rõ mác và tiêu chuẩn tương ứng của thép làm kết cấu và thép làm liên kết, yêu cầu phải đảm bảo tính năng cơ học hay về thành phần hóa học hoặc cả hai, cũng như những yêu cầu riêng đối với vật liệu được qui định trong các tiêu chuẩn kĩ thuật Nhà nước hoặc của nước ngoài.

Vật Liệu Thép Dùng Trong Kết Cấu

 • Vật liệu thép dùng trong kết cấu phải được lựa chọn thích hợp tùy theo tính chất quan trọng của công trình, điều kiện làm việc của kết cấu, đặc trưng của tải trọng và phương pháp liên kết…
 • Thép dùng làm kết cấu chịu lực cần chọn loại thép lò Mactanh hoặc lò quay thổi oxy, rót sôi hoặc nữa tĩnh và tĩnh, có mác tương đương với các mác thép CCT34, CCT38 (hay CCT38Mn), CCT42, theo TCVN 1765:1975 và các mác tương ứng của TCVN 5709:1993 các mác thép hợp kim thấp theo TCVN 3104:1979. Thép phải được đảm bảo phù hợp với các tiêu chuẩn nêu trên về tính năng cơ học và cả về thành phần hóa học.
 • Không dùng thép sôi cho các kết cấu hàn làm việc trong điều kiện nặng hoặc trực tiếp chịu tải trọng động lực như dầm cầu trục chế độ nặng, dầm sát đặt máy, kết cấu hành lang băng tải, cột vượt của đường dây tải điện cao trên 60 mét…
 • Cường độ tính toán của vật liệu thép cán và thép ống đối với các trạng thái ứng suất khác nhau được tính theo các công thức của Bảng 4. Trong bảng này, fy và fu là cường độ tiêu chuẩn lấy theo giới hạn chảy của thép và cường độ tiêu chuẩn của thép theo sức bền kéo đứt, được đảm bảo bởi tiêu chuẩn sản xuất thép và được lấy là cường độ tiêu chuẩn của thép; gM là hệ số độ tin cậy về vật liệu, lấy bằng 1,05 cho mọi mác thép.
 • Cường độ tiêu chuẩn fy, fu và cường độ tính toán f của thép cácbon và thép hợp kim thấp cho trong Bảng 5 và Bảng 6 (với các giá trị lấy tròn tới 5 MPa).
 • Đối với các loại thép không nêu tên trong Tiêu chuẩn này và các loại thép của nước ngoài được phép sử dụng trong Bảng 4, lấy fy là cường độ tiêu chuẩn lấy theo giới hạn chảy nhỏ nhất và fu là cường độ tiêu chuẩn theo sức bền kéo đứt nhỏ nhất được đảm bảo của thép. gM là hệ số độ tin cậy về vật liệu, lấy bằng 1,1 cho mọi mác thép.

Có thể thấy, để tiến hành thi công kết cấu thép là không hề đơn giản vì có rất nhiều tiêu chuẩn được đặt ra và muốn sản phẩm chất lượng thì cần phải đáp ứng đầy đủ những tiêu chuẩn này. WorldSteel Group tự hào khi là một trong những công ty chuyên về lĩnh vực kết cấu thép – nhà thép tiền chế có kinh nghiệm và đã thực hiện thành công rất nhiều dự án lớn.

Trong đó, có thể kể đến việc WorldSteel Group đạt được chứng chỉ AC472, ISO…Đây được xem là “giấy thông hành” để WorldSteel Group xuất khẩu kết cấu thép sang thị trường nước ngoài như Mỹ, Thái Lan, Myanmar, Malaysia…

Tiêu chuẩn kết cấu thép
WorldSteel Group tự hào là đơn vị sản xuất kết cấu thép đạt chất lượng và đáp ứng các tiêu chuẩn kết cấu thép khắt khe

Nguồn: Trang TTĐT Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Quốc Tế (ICCI)

(icci.vn/tcvn-5575-2012-ket-cau-thep-tieu-chuan-thiet-ke)

Video Dự án CPV Food Bình Phước do Công ty Kết Cấu Thép World Steel thi công

Thông tin liên hệ:

 • Hotline tư vấn: 028 6293 6666
 • Trụ sở chính: Số 55 Lê Thúc Hoạch, P. Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú, TP.HCM
 • Mail: contact@worldsteel.vn
 • Website: https://worldsteel.com.vn/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

We take processes apart, rethink, rebuild, and deliver them back working smarter than ever before.