fbpx

Archive for tag: Dự án xuất khẩu

du-an-coca-cola-warehouse-worldsteelgroup-2

Dự Án CoCa-CoLa Xuất Khẩu Kết Cấu Thép Sang Philippines

Công Ty Kết Cấu Thép World Steel (WorldSteel Group) đã hoàn thành các cấu kiện thép chất lượng và đã xuất khẩu sang Philippines để chuẩn bị công tác l...

We take processes apart, rethink, rebuild, and deliver them back working smarter than ever before.